Comparteix:

DIRECTOR O DIRECTORA DE TESI

  • Pot contribuir al desenvolupament del país incrementant la capacitat innovadora del seu teixit socioeconòmic.

  • Facilita la formació a personal investigador que ha d’enfrontar-se a reptes altament complexos, sovint interdisciplinaris i amb uns requeriments de viabilitat i qualitat exigents.

  • Estableix i enforteix les seves relacions amb empreses que assumeixen com a repte la millora contínua en l’entorn del seu àmbit de coneixement