Comparteix:

DOCTORANDS I DOCTORANDES

  • Tenen un contracte de 3 anys amb una empresa compromesa amb la innovació i la recerca i reben una retribució bruta mínima de 22.000 € anuals.

  • Tenen l’oportunitat de participar en un projecte d’R+D+I que genera un alt valor afegit per al seu currículum.

  • Estan tutelats per persones de l’empresa i de la universitat que orienten i avaluen de forma contínua els seus progressos.

  • Treballen als laboratoris universitaris i a les instal·lacions de les empreses implicades.

  • Reben formació complementària en matèries que són molt atractives per a les empreses.

  • Poden fer una estada internacional i assistir a congressos i jornades que els aportin les relacions i els contactes necessaris per desenvolupar-se professionalment en el mateix camp.