Comparteix:

Legislació i normatives

 

Legislació estatal

 

Legislació autonòmica

  • DOGC núm. 8699 30.06.2022; Decret 128/2022, de 28 de juny, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2022-2023.

Reglaments de l'Escola de Doctorat


Normatives acadèmiques

Calendari acadèmic