Comparteix:

Comssió de Qualitat

La Comissió de Qualitat de l'Escola de Doctorat és un òrgan consultiu que gestiona, coordina i realitza el seguiment i millora del Sistema de Garantia Intern de la Qualitat (SGIQ).

 

Composició