Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / L'Escola / Òrgans de govern i representació / Consell de Doctorands

El Consell de Doctorands i Doctorandes

El Consell de Doctorands i Doctorandes (CdD) és l’òrgan de representació dels doctorands i doctorandes de la UPC per potenciar-ne la participació en tots els àmbits de la vida universitària.

Competències

Són competències pròpies del CdD, segons el Reglament del Consell de Doctorands i  Doctorandes de la UPC:

 • Elaborar la proposta de reglament que en reculli el funcionament i sotmetre-la a l’aprovació del Ple del CdD i del Consell de Govern de la UPC.

 • Fer d’interlocutor davant dels òrgans de govern de la UPC i servir de mitjà d'expressió de les aspiracions, les peticions i les propostes dels doctorands i doctorandes, i promoure, coordinar-ne i defensar-ne les inquietuds, els drets i els interessos.

 • Constituir un marc adient per elaborar, debatre i fixar les posicions dels doctorands i doctorandes de la UPC.

 • Dur a terme la seva organització administrativa.

 • Emetre informes sobre qualsevol qüestió de l'activitat universitària que consideri oportunes.

 • Fer públics els acords i les decisions preses pels seus representants, en els termes previstos en la normativa vigent.

 • Gestionar el seu pressupost.

 • Coordinar la feina dels representants dels doctorands i doctorandes a la UPC.

 • Totes les competències no previstes que derivin de les seves finalitats segons el seu reglament, els Estatuts de la UPC o qualsevol normativa legal vigent.

 • Elegir i revocar els seus òrgans unipersonals, tal com defineix el seu reglament.

Composició

 • Seyedmilad Komarizadehasl, doctorand del programa de doctorat (PD) en Enginyeria de la Construcció.

 • Héctor López, doctorand del PD en Teoria del Senyal i Comunicacions.

 • Shabman Morakabatchiankar, doctorand del PD en Enginyeria de Processos Químics.

 • David Muñoz, doctorand del PD en Administració i Direcció d’Empreses.

 • Sara Peña, doctoranda del PD en Enginyeria Òptica.

 • Milad Soltanalipour, doctorand del PD en Anàlisi Estructural.