Vés al contingut (premeu Retorn)

El Secretari

Dr. Jordi Mateu Mateu

Professor titular

 

 

Les seves funcions, recollides en el Reglament d’organització i funcionament de l’Escola de Doctorat, són:

  • Efectuar la convocatòria de les sessions dels òrgans col·legiats per ordre del president o presidenta.

  • Organitzar els processos electorals dels òrgans col·legiats de l'Escola de Doctorat.

  • Donar fe dels acords i resolucions dels òrgans de govern de l'Escola de Doctorat.

  • Redactar i custodiar les actes i, si s'escau, els enregistraments de les reunions dels òrgans col·legiats que correspongui.

  • Garantir la difusió i publicitat dels acords, resolucions, reglaments i la resta de normes generals de funcionament institucional entre els membres de la comunitat de l'Escola de Doctorat.

  • Expedir certificacions, consultes, dictàmens i acords aprovats.

  • Elaborar la memòria anual de l'Escola de Doctorat.

  • Altres funcions inherents al càrrec que li encomani la Junta, el director o directora o la normativa de la Universitat.

Jordi Mateu Mateu és llicenciat en Enginyeria i doctor en Telecomunicacions per la UPC des dels anys 1999 i 2003, respectivament. Durant l'etapa doctoral va fer una estada a Superconductor Technologies Inc. a Califòrnia (EUA) el 2001 i va rebre el premi a la millor tesi doctoral atorgat pel COIT i l'AEIT l’any 2004.


El 2002 es va incorporar al Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC), inicialment com a investigador i posteriorment com a coordinador de l'àrea de Subsistemes de Telecomunicacions, fins a l'agost de 2005. Al CTTC hi va liderar el muntatge i la implantació dels laboratoris de microones i va participar com a investigador principal en projectes competitius.


Durant els anys 2005 i 2006 va estar a l'Institut Nacional d'Estàndards i Tecnologia (NIST) a Colorado (EUA) com a investigador postdoctoral Fulbright. Des de llavors manté una col·laboració fluida amb el NIST, on acumula més de mitja dotzena de visites curtes en diferents divisions. Durant el postdoctorat va fer una estada curta al MIT, becat pel Consell d'Intercanvi Internacional d'Acadèmics (CIES). Recentment va ser convidat i becat pel Departament de Comerç dels Estats Units per fer una estada d'un any (2016-2017) al NIST, dins el programa de mobilitat de la UPC, de manera que hi acumula més de tres anys.


El 2007, a través de la convocatòria d’ajuts Ramón y Cajal, es va reincorporar a la UPC, on és professor titular des del 2009. L’any 2016 va obtenir l’acreditació com a catedràtic d’universitat per l’ANECA.


La seva activitat acadèmica es pot resumir en més de 60 articles en revistes internacionals (en 16 dels quals com a primer autor), més de 80 contribucions en congressos internacionals, 3 capítols de llibre, 4 patents i creació de software per a la síntesi de filtres (transferit a la indústria). Ha participat en 4 projectes europeus (2 com a investigador o coinvestigador principal de la UPC), 13 projectes nacionals/autonòmics (8 com a investigador principal), 5 projectes amb l'ESA (3 com a IP i 1 com a director tècnic) i 17 projectes amb la indústria o centres de recerca (14 com a IP/co-IP, +1,4 M€). Això l'ha portat a coordinar 25 projectes d’R+D. A més, ha participat en 7 projectes finançats per agències dels EUA (DARPA, NSA, ONR, SPAWAR) i ha actuat com a testimoni expert en litigis de patents entre empreses multinacionals. Un dels seus projectes de transferència va ser reconegut com el segon millor projecte de transferència pel Consell Social de la UPC.


Durant el període 2017-2022, ha coordinat el Grup de Recerca en Components i Sistemes per a les Comunicacions del TSC.


Va iniciar la seva experiència docent com a professor a temps parcial a l'ETSE de la UAB, en la titulació d'Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions. Des del 2007, a la UPC, ha participat en docència de màster i grau a l'ETSETB i a l'EETAC, en els àmbits de Telecomunicacions i Aeronàutica.


Ha dirigit cinc tesis doctorals i ha supervisat tres estades de doctorat amb la Universitat Tecnològica de Brno i la Universitat Frères Mentouri Constantine I. També ha sigut supervisor d’una beca postdoctoral Beatriu de Pinós, juntament amb l’Escola Politècnica Federal de Lausana (EPFL). A més ha dirigit més de 35 projectes de fi de grau i màster a l’EETAC i l’ETSETB de la UPC i a la UAB.


Ha dirigit cinc tesis doctorals i ha supervisat tres estades de doctorat amb la Universitat Tecnològica de Brno i la Universitat Frères Mentouri Constantine I.


També ha sigut supervisor d’una beca postdoctoral Beatriu de Pinós, juntament amb l’Escola Politècnica Federal de Lausana (EPFL). A més ha dirigit més de 35 projectes de fi de grau i màster a l’EETAC i l’ETSETB de la UPC i a la UAB.


Ha estat director del màster MASTEAM i va ser cocreador, director i professor del màster universitari en Navegació Aèria i Aeroports, que integrava els continguts per a la formació de controladors i controladores de trànsit aeri.


Ha estat professor convidat en cursos específics de filtres al NIST (2015), l'ESA (2016, 2019) i la UPV (2019).


Quant a gestió universitària, va ser cap d'estudis de l'EETAC (2011-2012