Comparteix:

Formació per al professorat

"Doctoral education is dependent on active researchers to supervise doctoral candidates and bring them into excellent and inclusive research environments. Supervisors need to have research experience in order to guide the doctoral candidates. They must have the time to meet doctoral candidates and give sufficient and timely feedback on the progress of their research. Supervisors need to have the dedication to deliver good supervision. They also need training to be able to perform their duties, and recognise and react to challenges in the interaction with doctoral candidates in a timely fashion."

EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION (EUA), 2015

ISBN: 9789078997597

La relació entre el doctorand o doctoranda i el seu director o directora de tesi és una peça clau de l'èxit del desenvolupament d'una tesi doctoral i, per tant, una evidència de la qualitat dels programes de doctorat.

L'Escola de Doctorat ofereix suport als directors i directores que s'inicien en la tasca de direcció de tesis. Partint de la seva experiència en l'àmbit del doctorat, i oferint-los formació específica interna i externa al seu programa de doctorat, es promou una relació i un compromís obert, honest i professional amb el doctorand i doctoranda.

Aquesta relació es reflectirà en la satisfacció de les parts implicades (el doctorand o doctoranda i el director o directora) i, molt especialment, en una millora dels resultats de la investigació, els quals proveeixen la societat dels avenços científics generats en aquest entorn.

L'Escola de Doctorat promou, a través de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) i del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius aquesta formació en competències docents i tutela en la recerca.

 

 Bibliografia

Stan Taylor; Margaret Kiley; Robin Humphrey (2018). A handbook for doctoral education. Oxon: Routledge.