Vés al contingut (premeu Retorn)

Pla Doctorats Industrials

El Pla de Doctorats Industrials és una estratègia del Govern de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb les universitats públiques i privades, que té per objectius contribuir a la competitivitat i internacionalització del teixit industrial català, retenir talent i situar els doctorands i doctorandes en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I en una empresa.

Els agents implicats en el Pla són:

 

 • L’empresa
 • La universitat
 • El doctorand o doctoranda
 • El Govern de la Generalitat de Catalunya


L’avantatge competitiu sostenible de les empreses i organitzacions, en l’economia del coneixement i en un món global i interconnectat, té dos fonaments principals: el capital humà i la capacitat d’innovació i la millora contínua en productes, serveis i processos.

Catalunya actualment té un sistema universitari de primera línia que, al llarg de la darrera dècada, ha estat capaç de generar innovacions i descobriments d’impacte mundial, de formar persones que estan a l’avantguarda del coneixement i que compta amb equipaments i instal·lacions capdavanteres.

 

La transferència d’aquesta tecnologia i d’aquest coneixement és el repte de la propera dècada per al desenvolupament econòmic i social de Catalunya.

 

 

Què és un projecte de doctorat industrial? Característiques dels projectes de doctorat industrial


L’element essencial del Pla de Doctorats Industrials és el projecte de doctorat industrial, és a dir, un projecte de recerca estratègic d’una empresa, on el doctorand/a desenvoluparà la seva formació investigadora, en col·laboració amb una universitat, i que serà objecte d’una tesi doctoral.

 

 

Universitats i empreses


Els avantatges per a les universitats de participar en el Pla de Doctorats Industrials són els següents:

 

 • Pot contribuir al desenvolupament del país incrementant la capacitat innovadora del seu teixit socioeconòmic.
 • Facilita la formació a personal investigador que ha d’enfrontar-se a reptes altament complexos, sovint interdisciplinaris i amb uns requeriments de viabilitat i qualitat exigents.
 • Estableix i enforteix les seves relacions amb empreses que assumeixen com a repte la millora contínua en l’entorn del seu àmbit de coneixement.

 

I els avantatges per l’empresa de participar en el Pla són els següents:

 

 • L’empresa té la possibilitat de treballar conjuntament amb personal investigador d’alt nivell científic i a l’avantguarda del coneixement.
 • Té la capacitat d’accedir a equipaments i infraestructures d’alt nivell.
 • Pot atreure i contribuir a formar persones de gran potencial per millorar la competitivitat i la internacionalització de l’empresa.
 • Crea ponts de col·laboració amb científics que poden ser aliats estratègics de futur.

 

Les empreses que hi participin poden ser de qualsevol sector d’activitat i han de comptar amb centres de treball ubicats territorialment a Catalunya.


 

Doctorands i doctorandes


Els avantatges per als estudiants de doctorat de participar en el Pla de Doctorats Industrials són els següents:

 

 • Tenen l’oportunitat de participar en un projecte d’R+D+I que genera alt valor afegit al seu currículum, contractats per una empresa compromesa amb la innovació i la recerca.
 • Estan tutelats per persones de l’empresa i de la universitat que orienten i avaluen de forma contínua els seus progressos.
 • Treballen als laboratoris universitaris i a les instal·lacions de les empreses implicades.
 • Reben formació complementària en matèries que són molt atractives per a les empreses.
 • Poden realitzar una estada internacional i assistir a congressos i jornades que els aportin les relacions i els contactes necessaris per desenvolupar-se professionalment en el mateix camp.

 

Consulteu característiques, passos a seguir i calendari a: Convocatòria 2018

 

Relacionat amb aquest tema, podeu consultar també la documentació de la Jornada d'incentius fiscals que es va dur a terme el mes d'abril de 2013 a la UPC.

 

Per a més informació:

Contacte UPC: Escola de Doctorat

Bústia de la Generalitat: doctorats.industrials.sur@gencat.cat

Web de la Generalitat

Web de l'AGAUR

Presentació Pla DI - Jornada a la UPC 16/11/16

Enllaç al video de la Jornada a la UPC del 16/11/16

Presentació Pla DI - Jornada a la UPC 20/11/15

Presentació Pla DI - Jornada a la UPC 10/05/13

Video de presentació del DI