Comparteix:

Menció internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional en l’anvers del títol. Per a que així sigui cal que:

  1. Al llarg de l’etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d’haver realitzat una o diverses estades d'almenys tres mesos de durada fora d'Espanya en una o en diverses institucions d'ensenyament superior o centres de recerca reconeguts amb l'objectiu de complementar i reforçar la seva formació investigadora. En cas que hagi fet diverses estades, com a mínim una ha de tenir una durada mínima d'un mes. L’estada i les activitats han d’estar avalades pel director o directora i han d’estar autoritzades per la comissió  acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l’organisme o els organismes on s’ha realitzat. Aquesta informació s’incorpora al document d’activitats.
  2. Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s’han d’haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s’aplica si l’estada, els informes i els experts provenen d’un país de parla hispana.
  3. Com a mínim dues de les persones expertes que han elaborat un informe de la tesi, a les quals es fa referència a l'article 10.1, han de pertànyer a alguna institució d'educació superior o institut d'investigació no espanyol, les quals no poden coincidir amb els investigadors i investigadores que van rebre el doctorand o doctoranda i van realitzar tasques de tutoria o direcció de treballs en l'entitat d'acollida.
  4. Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d’ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l’estada (apartat i), ha d’haver format part del tribunal d’avaluació de la tesi.
  5. La defensa de la tesi s’ha d’haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s’especifica en el conveni de col·laboració.

Com sol·licito la menció internacional?

En el moment del dipòsit de la tesi, si no ho has fet abans, cal que lliuris la documentació següent:

  1. Sol·licitud de menció internacional al títol de doctor o doctora.

  2. Aval i autorització per a la menció internacional al títol de doctor o doctora.

  3. Certificat de l’estada expedit per la persona responsable del grup de recerca de l’organisme on s’ha dut a terme.

  4. Informe previ de dos doctors o doctores que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.

Més informació

Normativa dels estudis de doctorat