Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Tesi doctoral / Premis extraordinaris / normativa legal

normativa legal

Normativa general

Les bases contingudes en aquesta convocatòria es publicaran a la pàgina web de l'Escola de Doctorat i seran l'únic instrument de publicitat oficial que es tindrà en compte a l'efecte del còmput de terminis i compliment de tràmits establerts en la present convocatòria, sense perjudici que s'utilitzin, amb caràcter complementari i no oficial, avisos per correu electrònic a les persones interessades o qualsevol altre mitjà de publicació que la UPC consideri adequat per garantir-ne la màxima difusió entre els candidats i candidates de la convocatòria. La comunicació amb les persones que hi participin s'haurà de fer a través de l'adreça de correu que facilitin en la inscripció.

Tots els participants hauran d'acceptar íntegrament les bases del concurs, així com la resolució per part de l'organització de qualsevol incidència que no estigui prevista en aquestes bases, d'acord amb els criteris que consideri més adients.

Acceptació tàcita de les bases i exempció de responsabilitats

La participació en el concurs comporta l'acceptació de totes les bases. L'Escola de Doctorat es reserva el dret d'ampliar o modificar aquestes bases i el calendari, i fins i tot d'anul·lar el concurs o deixar-lo sense efecte, sempre que hi hagi una causa justificada. Les modificacions de les bases seran efectives a partir de l'endemà de la data de publicació. Els candidats i candidates disposaran d'un termini de tres dies per retirar-se del concurs per aquest motiu o fer les accions oportunes amb motiu de les ampliacions o modificacions que hi hagin estat incorporades. L'Escola de Doctorat es reserva el dret a deixar fora de concurs qualsevol participant que, d’acord amb el seu criteri, cometi frau o n'alteri el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari.

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal s'incorporaran al fitxer corresponent de la Universitat per fer-ne ús únicament amb les finalitats que es derivin de les activitats pròpies dels Premis Extraordinaris de Doctorat de l'Escola de Doctorat. Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per a la qual cosa s'hauran d'adreçar a l'Escola de Doctorat.

Barcelona, 20 de febrer de 2020

 

Francisco Luis Sepulcre Sánchez
President de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat