Comparteix:

Integrating sustainability principles in your research - 1st edition in English

Durada (hores) Ubicació Data límit d'inscripció Data d'inici Horari Observacions Inscripció Més informació
15 Campus Nord 22-03-2024 08-04-2024 08-04-2024

09-04-2024

11-04-2024

16-04-2024

18-04-2024
Per obtenir el certificat és necessari una assistència mínima al 80% del curs, així com l'entrega d'un informe d’estimació d’impactes de sostenibilitat (ambientals, socials, econòmics i problemàtiques ètiques) del treball de tesis.
Mínim de 10 estudiants inscrits i màxim de 25. 
Formulari Guia docent