Comparteix:

Com integrar els principis de sostenibilitat a la teva tesi - 1ra edició en català

Durada (hores)UbicacióData límit d'inscripcióData d'iniciHorariObservacionsInscripcióMés informació
15 Campus Nord 20-10-23 25-10-23 25-10-23 8-11-23 15-11-23 22-11-23 29-11-23

15:00-18:00
Per obtenir el certificat és necessari una assistència mínima al 80% del curs, així com l'entrega d'un informe d’estimació d’impactes de sostenibilitat (ambientals, socials, econòmics i problemàtiques ètiques) del treball de tesis. Formulari Guia docent