Comparteix:

DIRECTOR O DIRECTORA DE TESI

Tots els programes de doctorat poden presentar un projecte al Pla de doctorats industrials?

Sí, qualsevol programa de doctorat dels àmbits de coneixement de la UPC pot participar en la convocatòria del Pla de doctorats industrials.

 

Quins són els passos que han de seguir les universitats i empreses?

Per presentar la sol·licitud cal haver escollit un candidat o candidata i haver signat el conveni de col·laboració. Demaneu el model de conveni a: escola.doctorat@up.edu. Caldrà que l'empleneu per part del director o directora de la tesi i per part de l'empresa i altres possibles entitats implicades, i el feu arribar a escola.doctorat@upc.edu per tal que el puguin revisar l'Escola de Doctorat de la UPC - Unitat de Doctorat de l’SGA i els Serveis Jurídics de la UPC abans de tramitar-ne la signatura.

Els documents que caldrà que presenteu a la Generalitat via Oficina Virtual de Tràmits són:

  • Conveni de col·laboració UPC – empresa (vegeu el model de la modalitat cofinançament).

  • Acta de selecció del candidat o candidata (vegeu el model).

  • Certificat acadèmic del candidat o candidata.

  • Admissió del candidat o candidata al programa de doctorat corresponent.

Més informació