Comparteix:

Procediment i calendari

 

  

Novetats de la convocatòria 2023 i 2024


 • S’han incrementat els imports de les diferents partides elegibles.
 • S’ha unificat en un únic concepte la subvenció de matrícula i la borsa de mobilitat del doctorand/a industrial.
 • S’ha creat un incentiu per fomentar la internacionalització dels projectes de doctorat industrial. Si en el moment de dipositar la tesi el doctorand/a sol·licita la menció internacional, tant l’entorn empresarial com l’entorn acadèmic podran rebre una aportació extra de 2.000€. Aquesta gratificació extraordinària s’abonarà un cop justificat totalment el projecte i aportada l’evidència corresponent.
 • La modalitat d’ajut específic inclourà una aportació a l’entorn acadèmic, idèntica a la que rep el doctorand/a: 10.800€.
 • En relació amb la participació de les administracions públiques i del sector públic de la Generalitat de Catalunya:
   • Només seran elegibles dins de la modalitat d’ajut específic. En cap cas es preveu una aportació a l’entorn empresarial públic.
   • A més de les entitats públiques que són elegibles (sector públic, administracions i entitats locals), els departaments, serveis territorials i delegacions son elegibles.