Comparteix:

Calendari de matrícula

Com a norma general, la primera matrícula en un programa de doctorat l’has de formalitzar en el termini que especifiqui la resolució d’admissió. Si la data en què s’ha emès aquesta resolució és posterior al 20 d’abril i la resolució no diu el contrari, has de formalitzar la matrícula a l’inici del curs següent (durant el període de matrícula en què es matriculen els doctorands i doctorandes que ja havien iniciat els estudis).

 

Més informació