Comparteix:

Ajudes per a contractes per a la formació de doctors i doctores a empreses i altres entitats (Doctorats Industrials) 2024 del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats

06/05/2024

Està obert el termini per a la sol·licitud de les ajudes corresponents a l’any 2024 fins al 4 de juny de 2024 a les 14:00 hores (hora peninsular espanyola).

Es tracta d'ajudes d'una durada de quatre anys per a diferents tipus d'entitats, la finalitat de les quals és promoure la realització de projectes de recerca industrial o de desenvolupament experimental, en què s'emmarqui una tesi doctoral. Tenen com a fi afavorir la inserció laboral de personal investigador des dels inicis de les seves carreres professionals, contribuir a la seva ocupabilitat i promoure la incorporació de talent al teixit productiu per elevar-ne la competitivitat.

El projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental es pot executar íntegrament a l'entitat sol·licitant o en col·laboració amb una altra entitat, pública o privada.

Els ajuts comprendran els conceptes finançables següents:

  • Ajut per finançar els costos directes d'execució del projecte
  • Ajut per finançar les despeses de matrícula dels ensenyaments de doctorat.

Aquestes ajudes estan adreçades a empreses, així com a entitats privades sense ànim de lucre i les administracions públiques, que en els seus estatuts o en la normativa que els reguli o en el seu objecte social, no tinguin l'R+D+I entre les seves finalitats ni com a activitat a desenvolupar.