Vés al contingut (premeu Retorn)

Resolució

Les equivalències al nivell acadèmic de doctor o doctora són resoltes pel rector o rectora, d'acord amb la proposta elaborada pel director o directora de l'Escola de Doctorat.

La resolució d'equivalència es materialitza amb l'expedició d'un certificat acreditatiu, previ pagament del preu públic corresponent en el moment que s’expedeixi la credencial. La resolució d'equivalència es comunica al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport perquè la inscrigui al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT).

L'equivalència al nivell acadèmic de doctor o doctora no implica, en cap cas, l'homologació, la declaració d'equivalència o el reconeixement d'un altre o uns altres títols estrangers dels quals estiguin en possessió de la persona interessada, ni el reconeixement a Espanya a un nivell diferent del de doctor o doctora.