Comparteix:

EMPRESA

Quins tipus d’empreses hi poden participar?

Hi poden participar tot tipus d’empreses, sigui quin sigui el sector d’activitat, la forma jurídica, la forma de finançament (pública o privada) o la dimensió (pimes,start-ups, etc.):

  • Les empreses privades.

  • Les societats mercantils vinculades o pertanyents al sector públic.

  • Les fundacions i associacions sense afany de lucre.

  • Les entitats pertanyents al sector públic local, autonòmic o central.

  • Els consorcis amb participació pública majoritària.

  • Els ajuntaments.

  • Centres desenvolupadors de tecnologia de la categoria de públics acreditats Tecnio.

S’exclouen com a entorn empresarial:

  • Els departaments, les delegacions i els serveis territorials de la Generalitat de Catalunya.

  • Els organismes de recerca i els seus ens dependents.

  • Els centres adscrits a les universitats.

Les empreses han de tenir centres de treball ubicats territorialment a Catalunya per poder participar enla modalitat de cofinançament, que és la més beneficiosa.Vegeu també la secció de modalitats d’ajut i requisits de cada modalitat.

Més informació


Soc una empresa i tinc pensat un projecte. A qui m’haig d’adreçar?

Pots enviar-nos un correu a escola.doctorat@upc.edu.

Si coneixes algun professor o professora de la UPC, pots adreçar-t’hi per fer-li la proposta i que ell es posi en contacte amb l’Escola de Doctorat.