Comparteix:

Pla Estratègic 2023-2025

L'Escola de Doctorat ha elaborat un nou Pla Estratègic pel període 2023-2025, estructurat en els 3 reptes estratègics aprovats per la Junta d'Escola:

  • Millorar l'experiència de doctorat a la UPC.
  • Promoure la relació amb la indústria per millorar la transferència i valorització de la recerca en l'àmbit del doctorat.
  • Posicionar l'Escola de Doctorat de la UPC com a referent internacional.

La definició d'aquests reptes ha estat fruit d'un procés d'anàlisi participatiu que ha culminat en l'elaboració del document que ara us presentem, on es recullen els objectius estratègics i el pla d'acció que ha de guiar la direcció i la gestió de l'Escola en aquest període.

Aquest Pla estratègic s'emmarca dins el Pla Estratègic de la UPC 2022-2025 i col·labora a l'assoliment dels seus objectius.

Pla Estratègic de l'Escola de Doctorat 2023-2025

Informe d'Assoliment dels Objectius del Pla Estratègic (2023)