Comparteix:

Oberta la matrícula per al curs de formació transversal "Technology-based Innovation Project"

Els estudis de doctorat tenen per objecte la formació integral d’investigadores i investigadors, capaços de liderar la innovació, la recerca i el traspàs de coneixement a la societat, per a procurar el seu avenç i la millora del benestar. Per això cal complementar la recerca que es desenvolupa durant el doctorat amb l’adquisició de competències transversals que dotin als doctorands i doctorandes de les habilitats necessàries per a desenvolupar aquest paper clau a la nostra societat.

Forma part d'aquesta formació transversal el curs Technology-based Innovation Project, que correspon a la línia d'innovació i creativitat. Aquesta té com a objectiu principal fomentar la capacitat d'innovació i la creativitat en els projectes de recerca, preparant als doctorands i doctorandes per abordar reptes complexos i aportar solucions novadores. Els cursos estan impartits per professorat de la UPC amb metodologia de formació basada en reptes.

 

El Technology-based Innovation Project és organitzat pel Departament d'Organització d'Empreses i el Departament d'Enginyeria Electrònica. Els seus objectius d'aprenentatge són comprendre les principals característiques d'una tecnologia donada i les aplicacions i models de negoci associats, identificar possibles noves aplicacions d'aquesta tecnologia, fent èmfasi en les de major impacte social, i definir models de negoci alternatius per a una certa aplicació de la tecnologia. Pel que fa a la metodologia docent, el curs alternarà methodology pills introductòries, treball col·laboratiu i el mètode basat en projectes. Es barrejaran estudiants de diferents programes de doctorat per a construir equips interdisciplinaris. L'idioma d'impartició és l'anglès.

El curs es farà al Campus Nord i té una durada de 15 hores repartides en 5 sessions, que tindran lloc de 10:00 a 13:00 en les següents dates: 31-01-24, 7-02-24, 28-02-24, 6-03-24 i 20-03-24.

Per a més informació podeu consultar la guia docent. Si esteu interessats a participar-hi, empleneu el formulari d'inscripció abans del 26-01-24.


El Technology-based Innovation Project es pot realitzar de manera independent, igual que el Challenge-based Innovation Project. Però en cas que vulgueu cursar l’itinerari complet, que inclou també el curs Entrepreneurship for Research Projects de la línia Valorització dels resultats de la recerca i emprenedoria, es recomana cursar-los en l’ordre indicat.

  1. Challenge-based Innovation Project
  2. Technology-based Innovation Project
  3. Entrepreneurship for Research Projects

Està previst de programar noves edicions d’aquestes activitats pel curs 2024-2025.