Comparteix:

Premis de l'Ambaixada de la República de Polònia a la millor Tesis Doctoral i al millor Treball de Fi de Màster

L'Ambaixada de la República de Polònia, amb el propòsit d'estimular i premiar l'excel·lència acadèmica i investigadora en l'àmbit de les Humanitats i les Arts, Dret, Ciències polítiques, Relacions Internacionals, Sociologia i Economia convoca el Premi de l'Ambaixada de la República de Polònia al Regne d'Espanya a la millor Tesi Doctoral i el millor Treball de Fi de Màster presentats i defensats a les Universitats espanyoles.

 

Els principals requisits són els següents:

  • Ser estudiants graduats de Màsters i Doctorats en els àmbits de les Humanitats i les Arts, Dret, Ciències polítiques, Relacions Internacionals, Sociologia i Economia a les Universitats espanyoles.

  • Presentar un Treball de Fi de Màster o una Tesi doctoral:

    • Redactats en espanyol, originals i defensats entre l'1 octubre del 2022 i el 30 de setembre del 2023.

    • Que tinguin com a objecte un estudi monogràfic sobre coneixement de Polònia a Espanya en els àmbits que preveu la convocatòria.

    • Que hagin estat presentats i defensats davant dels tribunals acadèmics de màster i doctorat corresponents. Els treballs hauran d'anar degudament identificats amb expressió del títol, autor, marc d'estudis en què s'ha defensat (denominació del màster o programa de doctorat), Departament responsable, Facultat i Universitat on ha estat presentat, data de defensa i qualificació obtinguda.


Els premis tindran les següents dotacions:

  • En el cas de les Tesis Doctorals, un premi per valor de 1000 € 

  • En el cas dels Treballs de Fi de Màster, un premi per valor de 500 €


Els treballs es remetran a l'Ambaixada de Polònia fins al dia 15 de novembre de 2023 a través del correu electrònic següent: , adjuntant un fitxer en format PDF, la mida del qual no superarà 18 MB, o mitjançant un enllaç de WeTransfer.

 

Per a més informació, consulteu les bases de convocatòria.