Vés al contingut (premeu Retorn)

Sol·licituds

Les persones interessades han d'adreçar una sol·licitud al rector o rectora, a la qual han d'annexar la documentació següent:

 

  1. Document oficial d'identificació.

  2. Còpia del títol oficial estranger de doctor o doctora, que en alguns casos han d'haver estat legalitzats.

  3.  Indicació del repositori públic o lloc web on està publicada la tesi doctoral. En cas que aquesta no sigui accessible, s'hi ha d'annexar un exemplar de la tesi.

  4. Relació de publicacions acadèmiques derivades de la tesi doctoral.

 

La sol·licitud i la documentació annexa s'han de fer arribar en format electrònic, d'acord amb el format i el procediment establerts, i en català, castellào anglès, o la traducció oficial a algun d'aquests idiomes. La tesi s'ha de lliurar en l'idioma original. Si cal, se'n demanaràla traducció a la persona interessada.

S'admetran a tràmit les sol·licituds d'equivalència que tinguin relació amb els àmbits temàtics de l'Escola de Doctorat i sempre que s'hagin abonat els preus públics corresponents a l'estudi de la sol·licitud.