Comparteix:

Menció internacional

 

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional en l’anvers del títol. Per aconseguir aquesta menció cal que:

  1. Facis una estada d’un mínim de tres mesos en una institució d’ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d’Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca.

  2. Una part de la teva tesi, com a mínim el resum i les conclusions, les has de redactar i presentar en una llengua habitual en la comunicació científica de la teva recerca i que no siguin les llengües oficials a Espanya. Aquesta norma no s’aplica si l’estada, els informes i els experts provenen d’un país de parla hispana.

  3. Un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d’ensenyament superior o centre de recerca no espanyol han d’elaborar un informe previ sobre la teva tesi.

  4. En el tribunal que avaluï la teva tesi hi ha d’haver com a mínim un doctor o doctora expert que pertanyi a una institució d’ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable on has fet la teva estada

  5. La tesi l’has de defensar a la UPC o, si és un programa conjunt, on especifiqui el conveni de col·laboració.

 

Com sol·licito la menció internacional?

En el moment del dipòsit de la tesi, si no ho has fet abans, cal que lliuris la documentació següent:

  1. Sol·licitud de menció internacional al títol de doctor o doctora.

  2. Aval i autorització per a la menció internacional al títol de doctor o doctora.

  3. Certificat de l’estada expedit per la persona responsable del grup de recerca de l’organisme on s’ha dut a terme.

  4. Informe previ de dos doctors o doctores que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol

Més informació

Normativa dels estudis de doctorat