Comparteix:

Pla de recerca

Durant el primer any dels estudis de doctorat hauràs de presentar el teu pla de recerca, que ha de contenir, com a mínim, la metodologia utilitzada, els recursos i la planificació temporal amb què aconseguiràs elaborar la teva tesi doctoral. El document ha de comptar també amb un Pla de gestió de dades i un Pla de formació. Trobaràs una plantilla per ajudar-te a preparar aquests documents més avall. Com a mínim una vegada durant els estudis, hauràs de fer una exposició pública del pla de recerca, que ha de comptar amb l’aval del teu director o directora de tesi, i que t’avaluarà un tribunal nomenat a aquest efecte.

És indispensable que obtinguis una qualificació positiva del pla de recerca. En cas contrari, tindràs un termini màxim de sis mesos per presentar un nou pla de recerca. Si aquesta segona avaluació no és favorable o no et presentes, no podràs continuar els estudis de doctorat en aquest mateix programa. Podràs demanar l’admissió a un altre programa de doctorat.

Després d’aquesta primera avaluació del pla de recerca, i dins l’avaluació anual dels estudis, la comissió acadèmica del programa de doctorat avaluarà el progrés del teu pla de recerca juntament amb l’informe del teu director o directora de tesi i el teu document d’activitats del doctorand o doctoranda (DAD).

Tingues en compte que:

  1. Cada programa de doctorat estableix els continguts del pla de recerca. Consulta-ho al teu director o directora de tesi.

  2. El tribunal que avaluarà el teu pla de recerca quan facis l’exposició pública estarà compost per tres doctors o doctores.

  3. L’acte d’exposició pública s’ha de realitzar presencialment a la Universitat o a les entitats col·laboradores.

Més informació

Normativa dels estudis de doctorat

Plantilla del Pla de recerca, Pla de gestió de dades i Pla de formació