Comparteix:

Permanència

Què he de fer per mantenir la vinculació als estudis de doctorat?

  1. Matricula’t cada curs de la tutoria.
  2. Supera el pla de recerca. Si obtens una avaluació desfavorable tens una segona oportunitat en un termini màxim de 6 mesos.
  3. Supera l’avaluació de tutoria cada curs. Si obtens una avaluació desfavorable durant dos cursos consecutius, seràs baixa del programa.
  4. Diposita la tesi doctoral abans que finalitzi el teu termini màxim (durada dels estudis de doctorat).
  5. Si no has presentat la tesi abans que acabi el termini màxim, pots demanar a la Comissió Acadèmica del teu programa l’autorització de pròrroga per un any més.
  6. Si durant els estudis de doctorat tens algun motiu per sol·licitar la baixa temporal, fes-ho i no et comptarem aquest temps dins el termini màxim per presentar la tesi.

Què vol dir que sóc baixa dels estudis de doctorat?

La baixa dels estudis implica la desvinculació i el tancament del teu expedient. A partir d’aquell moment no podràs continuar els estudis de doctorat en aquell programa. No obstant això, podràs sol·licitar l’admissió a un altre programa de doctorat o esperar dos anys per tornar a demanar l’admissió al mateix programa. En tots dos casos, hauràs de presentar un nou pla de recerca.

Més informació

Normativa dels estudis de doctorat