Comparteix:

Seguiment del DAD


La supervisió del progrés del doctorand o doctoranda es fa a través del document d’activitats del doctorand o doctoranda (DAD) i de l’avaluació del pla de recerca.

                                 

Què és el DAD?

El DAD o document d’activitats del doctorand o doctoranda és el document on queden registrades totes les activitats formatives (estades, publicacions, cursos, seminaris...) que fas durant els estudis.

Aquest document el revisa periòdicament el director o directora de tesi i l’avalua la comissió acadèmica del programa a la fi de cada curs acadèmic.

Com elaboro el DAD?

Per visualitzar el DAD t’oferim la plataforma virtual Atenea PhD. Aquesta plataforma mostrarà totes les activitats que hàgiu introduït a la plataforma DRAC, tant tu com el teu director o directora de tesi, i de les quals siguis autor o autora principal o coautor o coautora.

  

Més informació

Normativa dels estudis de doctorat