Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Futurs doctorands / Matrícula / Procediment / Quina documentació em demanaran?

Quina documentació em demanaran?

S’han de presentar originals i fotocòpies o fotocòpies compulsades de tots els documents acadèmics, que han d’estar legalitzats i traduïts degudament si s’han expedit a l’estranger. Si les titulacions d’accés s’han obtingut a la UPC no cal aportar aquesta documentació. 

 1. Sol·licitud de matrícula (model M).

 2. DNI, NIE o passaport (original i fotocòpia).

 3. Títol i certificat acadèmic de grau o equivalent (original i fotocòpia).

 4. Títol i certificat acadèmic de màster universitari oficial (original i fotocòpia).

 5. Si accedeixes als estudis de doctorat amb la suficiència investigadora segons el RD 185/1985 o el diploma d’estudis avançats segons el RD 778/1998, has de lliurar la certificació acadèmica del programa de doctorat superat que inclogui la data d’obtenció (original i fotocòpia).

 6. Un dels dos models següents, si ja t’han assignat un director o directora de tesi:

  1. Document de compromís entre el doctorand o doctoranda i el director o directora de tesi (model CDDT), per duplicat i signats pel doctorand o doctoranda i el director o directora de tesi (2 originals en cas de signatures manuscrites).

  2. Document de compromís entre el doctorand o doctoranda i el director o directora de tesi extern (model CDDT+DDTE), per duplicat i signats pel doctorand o doctoranda i el directors o directora de tesi (2 originals en cas de signatures manuscrites)

 7. Justificant de descompte de matrícula, si s’escau (família nombrosa, beca...) (original i fotocòpia). Si no el tens, ens hauràs d’autoritzar que consultem aquestes dades a Via Oberta (aquesta autorització la pots fer a través de l’e-Secretaria).

 8. Ordre SEPA si es vol fer el pagament fraccionat o domiciliat.