Comparteix:

Abans del dipòsit

Per a poder lliurar la teva sol·licitud de dipòsit de tesi a la comissió acadèmica del teu programa de doctorat, cal que abans et plantegis les qüestions següents i hi responguis afirmativament:

 

He actualitzat el meu document d’activitats (DAD)? 

 

Tinc la darrera versió del document de tesi-fitxer revisat i validat pel meu director o directora (o directors o directores en cas de codirecció)? 

 

Tinc l’autorització del meu director o directora (o directors o directores en cas de codirecció) per presentar la sol·licitud de dipòsit de la meva tesi a la comissió acadèmica del programa?

He identificat els codis UNESCO del camp i la disciplina en què es classificarà la meva tesi doctoral?  

He redactat el resum de la meva tesi en català, castellà i anglès?

He decidit l’idioma en què defensaré la meva tesi doctoral? 

 

He identificat els drets que com a autor o autora de la tesi em reservo o cedeixo per a la incorporació de la tesi doctoral a TDX?

 

En cas que la meva defensa de tesi s’hagi de realitzar fora de les instal·lacions de la UPC, tinc el vistiplau de la Comissió Permanent de l’Escola de Doctorat per poder fer-ho? 

 

En cas que vulgui presentar la meva tesi com a compendi de publicacions, tinc l’autorització de la comissió acadèmica del programa per poder fer-ho? 

  

En cas que la meva tesi tingui processos de protecció i/o acords de confidencialitat que cal tenir en compte durant el procés de dipòsit i defensa, tinc l’autorització de la comissió acadèmica del programa per poder fer-ho? 

 

En cas que la meva tesi estigui sotmesa a processos i/o acords d’embargament temporal, tinc el vistiplau de la comissió permanent de l’Escola de Doctorat per posposar-ne la publicació a una altra data?  

 

 

 

 

 

 

 

Respecte a les mencions i diligències que es poden incloure al títol de doctor o doctora, he de sol·licitar-ne alguna?: