Vés al contingut (premeu Retorn)

Fase 2

 


Després de formalitzar la teva matrícula del dipòsit de tesi, la unitat gestora del programa tramet la  tesi a l’Escola de Doctorat perquè, un cop revisada i si no hi ha cap incidència que s’hagi de resoldre, se’n gestioni el dipòsit en el sistema de gestió de la UPC. Així, a partir de l’endemà, la tesi doctoral queda en dipòsit a l'Escola de Doctorat durant 10 dies hàbils. 

L'Escola de Doctorat fa difusió del dipòsit de la tesi a la seva pàgina web i la comissió acadèmica del programa informa internament els membres del PDI de la unitat o les unitats que promouen el programa.

Durant aquest període, doctors i doctores acreditats poden sol·licitar per escrit a la Comissió Permanent de l’Escola de Doctorat l’accés a la tesi doctoral per consultar-la i fer-li arribar les observacions i les al·legacions que considerin oportunes sobre el contingut. En cas que es presentin observacions sobre la teva tesi, l'Escola de Doctorat t’ho comunicarà per escrit a tu, al teu director o directora i/o tutor o tutora (en cas que n’hi hagi), i, a més, sol·licitarà a la comissió acadèmica del teu programa que en un termini de 5 dies hàbils manifesti el seu posicionament sobre si pot continuar el procés o s'ha d’aturar (temporalment o definitivament).